• Filter by:

  • Filter by:

Een jaar SDGs: een stand van zaken

Eén jaar na de goedkeuring van de nieuwe Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDGs maakt 11.11.11 een stand van zaken. Waar staat België met zijn beleid om die internationale duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken? Wat leren we uit de eerste rapportage door de overheid?

Tot slot bieden we, in afwachting …

Cross Cutting
Belgium
Policy papers

Pistes voor de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in België / Pistes pour la mise en oeuvre des Objectifs de Développement Durable en Belgique

NL
Dit dossier is in essentie een lijst met concrete beleidsaanbevelingen voor de Belgische federale en regionale overheden rond het behalen van de SDG’s. We kijken naar hoe België de SDG’s zowel in zijn binnenlands als in zijn extern beleid moet implementeren.

FR
Ce document soumet des recommandations concrètes aux gouvernements fédéral et …

Cross Cutting
Belgium
Policy papers