Pistes voor de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in België / Pistes pour la mise en oeuvre des Objectifs de Développement Durable en Belgique

NL
Dit dossier is in essentie een lijst met concrete beleidsaanbevelingen voor de Belgische federale en regionale overheden rond het behalen van de SDG’s. We kijken naar hoe België de SDG’s zowel in zijn binnenlands als in zijn extern beleid moet implementeren.

FR
Ce document soumet des recommandations concrètes aux gouvernements fédéral et régionaux qui doivent contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable. Nous allons donc envisager à la fois ce que la Belgique et les régions doivent faire en interne, et comment elles peuvent oeuvrer au niveau mondial pour la réalisation des objectifs.

Source: Coordination:  (11.11.11) & Associations 21

With the collaboration of: WWF, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Protos, FOS-Socialistische Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Vredeseilanden, Decenniumdoelen, Sensoa, Be-Gender, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Climate Express, Wereldsolidariteit, Beweging.net, Broederlijk Delen, Memisa, UNICEF België, Plan België, Netwerk Tegen Armoede, Apere, Vrouwenraad, Le monde selon les femmes, Luttes Solidarités Travail, Ecokerk, Conseil de la Jeunesse, Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Vakantie, Louvain Coopération, Aedes, Fracarita Belgium