Een jaar SDGs: een stand van zaken

Eén jaar na de goedkeuring van de nieuwe Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDGs maakt 11.11.11 een stand van zaken. Waar staat België met zijn beleid om die internationale duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken? Wat leren we uit de eerste rapportage door de overheid?

Tot slot bieden we, in afwachting van een overkoepelende nationale strategie voor de uitvoering van de SDG’, de Belgische beleidsmakers een aantal wenken een ankerpunten aan.

Source: 11.11.11