SDGs in Nederland – Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft verkend wat de Sustainable Development Goals (SDG’s) betekenen voor het Nederlandse leefomgevingsbeleid. Welke nationale beleidskeuzes op het gebied van de fysieke leefomgeving (natuur en milieu) vloeien voort uit de SDG’s? De implementatie van de SDG’s in Nederland kan voortbouwen op bestaande doelstellingen, beleidsprogramma’s en rapportages, maar deze vergen nog wel de nodige aanpassing. Allereerst dient het nationale ambitieniveau te worden vastgesteld, bestaande uit een heldere langetermijnvisie, en ondersteund door nieuwe en aangepaste nationale doelstellingen voor 2030.

Source: Planbureau voor Leefomgeving