Mind the Gap

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in een Belgisch perspectief

Er is meer dan 3 jaar verstreken sinds de Verenigde Naties een akkoord hebben bereikt over 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s). Ze staan voor een bijna alomvattende en behoorlijk ambitieuze agenda, te realiseren tegen 2030. Doelen als armoede en honger uitbannen, ongelijkheid verminderen en zorgen voor duurzame productie en verbruik zijn geen tussendoortjes. De kernzin van de Agenda 2030 ‘Leave no one behind’ bekt makkelijk maar legt de lat hoog. We weten namelijk dat bij onveranderd beleid in
2030 méér mensen zullen achterblijven, in een opwarmende wereld met hachelijker wordende milieuproblemen.

Er wordt ijverig gewerkt. Overheidsdiensten, van dorp tot internationale instelling, proberen de 17 nieuwe doelen gelijk te stemmen met de toekomstplannen die ze al hadden. Zijn de concrete streefcijfers compatibel? Ligt de eindmeet op dezelfde datum? Zijn de 17 helemaal afgedekt, of blijven er gaten? En – we zijn tenslotte Belgen – welk beleidsniveau is aanspreekbaar voor al die opdrachten?

Source: Perspective 2030

Download: Mind the Gap